KunstBedrijf

Kunstbedrijf Arnhem

Het onderwijsteam van KunstBedrijf Arnhem was op zoek naar een visie op haar rol in het cultuureducatieve veld van Arnhem. In een intensieve serie sessies werd samen met de docenten gezocht naar een actuele visie op cultuuredcuatie en de rol die het onderwijsteam daar in zou moeten spelen.

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media