Wie ben ik?

Wie ben ik?

De gemeente Eindhoven heeft een uitgebreid programma dat er op is gericht om de boventallige medewerkers van de organsiatie te ondersteunen om nieuw werk te vinden. Onderdeel van dat traject zijn Inspiratiesessies. Doel is om vanuti niet alledaagse perspectieven naar de eigen situatie te kijken. Er worden sessies georgansieerd vanuit een diversiteit aan disciplines.

ContraPunt/Pieter Mols ontwikkelde en verzorgde inspiratiesessies rondom kunst. Ambtenaren werden in de Studio van het Van Abbemuseum uitgedaagd om in de vorm van een potje speeddichten een toekomstbeeld van zichzelf te beschrijven. Die gedichten werden vervolgens gebruikt voor het schilderen van een zelfportret waarin zowel de eigen buitenkant als de binnenkant zichtbaar werd. Een geschilderd antwoord op de vraag: Wie ben ik?

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media