Toon je Talent

Voor Kaleidoscoop in Maastricht werd een visietekst ontwikkeld die in de komende jaren het uitgangspunt vormt om talentontwikkeling op alle basisscholen in de stad vorm en inhoud te geven. De visietekst werd gepresenteerd tijdens de Kunstcarrousel die in het Bonnefantenmuseum werd georgansieerd. Bij die gelegenheid werden icc-ers en educatief medewerkers opgeroepen om mee te denken over de invulling van dat programma. Twee inspirerende Denk Mee-dagen waren het gevolg. In 2013 wordt dit traject verder voortgezet.

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media