Manifesta 9 Symposium

Van juni tot en met september 2012 werd in Genk Manifesta 9 gehouden. Een tweejaarlijkse kunstmanifestatie die iedere keer in een andere regio van Europa wordt georganiseerd. Deze keer is er niet alleen gekozen om actuele hedendaagse kunst ten toon te stellen, maar ook een belangrijke aandacht te geven aan de plaats waar Manifesta gehouden wordt, in de voormalige mijnregio van Vlaams Limburg. In het concept van de curator van deze editie, Medina, spelen erfgoed en kunst een gelijkwaardige rol.

Om er voor te zorgen dat Manifesta na september 2012 een blijvende rol speelt in de regio wordt op 13 en 14 september een symposium georgansieerd. Doel van dat symposium is om, in het verlengde van het succes van Manifesta 9, een blijvende samenwerking tussen de diverse actoren in de regio te realiseren.

ContraPunt/Pieter Mols is gevraagd om een ontwerp te maken en uit te voeren waarin de diverse actoren in de regio tot die blijvende samenwerking komen. Daarvoor werden twee workshops van een dag gehouden die als doel hadden om allereerst een gezamenlijke toekomstvisie voor de regio te benoemen. Om vervolgens, uitgaande van die toekomstvisie, te benoemen welke concrete acties er door de actoren worden ondernomen om die toekomsttvisie ook te realiseren.

De opbrengsten van de workshopdagen werden samengevoegd in een manifest. Dat manifest werd voorgelegd aan de sprekers op het symposium. De vraag was of de spekers vanuit hun eigen expertise op dat manifest wilden reflecteren. Iedere sprekerssessie werd afgesloten met een open space waar een laatste commentaar, aanvulling en aanpassing aan het manifest kon worden voorgesteld door de bezoekers van het symposium.

Alle input werd uiteindelijk verwerkt in een Manifest voor de Mijnstreek dat eind 2012 werd opgeleverd.

Meer informatie over Manifesta 9 en het symposiom is te vinden op http://manifesta9.org/en/home/

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media