Transitietraject CvK Roosendaal

In de tweede helft van 2012 werd met directie en een groep betrokken docenten van het CvK Roosendaal gewerkt aan het verzamelen van nieuw inzichten om cultuur en cultuureducatie in Roosendaal toekomstbestendig te maken. Onderwerpen die aan de orde kwamen in dit traject varieerden van de eigen passie en betrokkenheid tot educatieve perspectieven in de 21e eeuw. Van de vraag naar cultuur tot de inzet van actuele marketingtechnieken. Van zoeken naar nieuwe mogelijkheden tot het omwerken van bestaande praktijken.

De bijeenkomsten leverden de input voor het nieuwe beleid van het CvK Roosendaal. Waarschijnlijk wordt dit traject in de loop van 2013 voortgezet met een serie bijeenkomsten die de verworven inzichten gaan omzetten tot concrete nieuwe producten die passen in de nieuwe vsie/missie op cultuur in Roosendaal.

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media