GBS

Geheugen Bewaar Service

Vier jaar geleden werd door ContraPunt/Pieter Mols in zorgcentrum Merefelt in Veldhoven een activiteit ontwikkeld en uitgevoerd die gericht was op het manifest maken van herinneringen van bewoners van het zorgcentrum onder de naam: ‘Ik weet nog dat …’ Doel was materiaal te verzamelen voor een kunstroute door de nieuwbouw van het centrum.

Nu de nieuwbouw langzaam haar voltooiing bereikt is door de directie gevraagd om een concept te ontwikkelen voor een kunstroute door het nieuwe gebouw in Veldhoven. Op dit moment wordt dit concept ontwikkeld in de vorm van een route die door het gebouw kan worden afgelegd en waarop diverse ‘stations’ aanleiding zullen geven om herinneringen manifest te maken. Niet als een eenmalige actie, maar als een doorlopende activiteit. De functies van de verschillende ruimten in het zorgcentrum zullen in het concept worden meegenomen. Een uitwisseling tussen bewoners en omwonenden speelt een derde belangrijk rol in de conceptontwikkeling.

In december 2012  is de eerste fase van de GeheugenBewaarService in zorgcentrum Merefelt tijdens de opening van de nieuwbouw in gebruik genomen.

Een Social Sofa die bij de ingang is geplaatst is bewerkt met het woekerende wortelmotief dat in veel werken van de GBS terug komt. De woekering van herinneringen die een leven lang zijn opgebouwd.

De ingang geeft toegang tot het atrium van het zorgcentrum waar op een wand, die de voorkant vormt van het internetcafe, het hele project en haar onderdelen wordt uitgelegd.

Verder door in hetzelfde Atrium staat de Ruggengraat van de GBS. Kasten met kleurige laatjes die straks als het activiteitenprogramma in werking treedt, gevuld zullen worden met de herinneringen van bewoners.

In de hospice van het zorgcentrum zijn drie grote schilderijen opgehangen die een beeldende aanleiding geven om over het afgelegde levenspad in gesprek te gaan.

Op de revalidatieafdeling zijn tenslotte levensgrote mensfiguren aangebracht met een duidelijke associatie naar weer opnieuw leren bewegen.

 

Naast de kunstwerken van de GBS is in 2013 intensief gewerkt aan een activiteitenprogramma. 350 kaarten kunnen in diverse combinaties worden ingezet om gesprekken met bewoners en bezoekers te voeren, gericht opp het manifest maken van herinneringen en verwachtingen. Om die vervolgens vorm te geven en op te bergen in de Ruggengraat van de GBS. 26 november 2013 is de GBS officieel in gebruik genomen.

 

Impressies van de werken zijn in het mediavak op deze pagina te zien.

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media