Meer Bruto Gronings Geluk

Meer Bruto Gronings Geluk

In samenwerking met TVA www.tva.nl is in opdracht van Menzis zorgverzekeraar een plan van aanpak opgesteld voor de regio Oost Groningen. In deze krimpregio valt het te verwachten dat de zorgvraag op korte termijn om allerlei redenen niet meer kan worden ingevuld met de bestaande middelen en praktijken. Om dit probleem op te lossen is een uitgebreid programma vormgegeven waarin veel diverse partners samenwerken. Het Zorginnovatie Forum coördineert al deze initiatieven. http://www.zorginnovatieforum.nl/

Menzis wil in dit geheel invulling geven aan de vraagkant vanuit de patiënt en heeft aan TVA en ContraPunt gevraagd daar een aanpak voor te ontwikkelen. In een eerste oriëntatie is voor de ontwikkeling van dit plan onderzoek gedaan naar de gebruikers zelf, de Groningers waarop dit plan zich richt. Op basis van gesprekken en tochten door de regio is een meerjarig perspectief geschetst om bewoners meer eigen regie over hun zorg te geven. De verwachting is dat dit actieplan in de komende jaren uitgevoerd zal gaan worden.

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media