het MOMENT

Het MOMENT is het eindresultaat van een project dat gedurende anderhalf jaar in de gemeente Veldhoven werd uitgevoerd. Bij allerlei gelegenheden werd aan mensen gevraagd hun meest alledaagse voorwerp in te leveren. Voorwerpen die zo alledaags zijn dat je er niet bij nadenkt dat je ze gebruikt. Deze voorwerpen werden zorgvuldig geregistreerd en genummerd alsof het museumobjecten waren.

De voorwerpen werden gefotografeerd en kregen een plaats op een collage van beelden die geprint werd op een doek van 22 x 7 meter.

Bij het werk hoort een uitgebreid project dat ingaat op de interpretatie van het verleden. De afvalkuilen van prehistorische nederzettingen vertellen het meest over het dagelijks leven in die nederzettingen. Zo zullen de voorwerpen op dit kunstwerk ook het meest over ons dagelijks leven vertellen aan generaties die na ons komen. In het begeleidende project worden de washandjes, tandenborstels, sloffen, deurklinken, … als uitgangspunt genomen om voortdurende sprongen in de tijd te maken en uitspraken te doen over verleden, heden en toekomst.

Voor het doek is een grote plexiglazen buis aangebracht waarin de verzamelde voorwerpen zijn opgeslagen. Als openingshandeling wierpen de gasten de laatste alledaagse voorwerpen in de derde buis, die later werd aangebracht in het werk.

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media