Educatie

ICC/CCO-cursussen

Er blijkt regelmatig behoefte aan een update van de beleidsplannen die in de eerste icc-cursussen werden opgesteld. Een update cultuurbeleidsplan vindt plaats in vier bijeenkomsten waarin het beleidsplan  wordt geactualiseerd. Deze actie wordt versterkt door een coachgesprek met de icc-er en de directeur van de school  te voeren waarin een perspectief op de toekomst van cultuur op de school besproken wordt.

 

 

Partners in cultuureducatie

In de afgelopen jaren is vooral gewerkt aan het scholen van leerkrachten op het gebied van cultuureducatie. De laatste tijd gaan steeds meer culturele instellingen zich scholen om in samenwerking met onderwijs invulling te geven aan de kwaliteit van cultuureducatie. In dat kader werd al meegewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van de cursus Cultuur op Maat. En werd samen met Kunstbalie een cursus Partners in Cultuureducatie ontwikkeld en uitgevoerd in Weert.

In het kader van De CultuurLoper van Kunstbalie wordt door heel Brabant i.s.m. Kunstbalie de cursus Partners in Cultuureducatie uitgevoerd. Gericht op lokale aanbieders en op het realiseren van een inhoudelijker samenwerkigngop lokaal niveau. De cursus heeft een eigen website: www.partnersincultuureducatie.wordpress.com

 

ICQ voor teams en directies

De cursus ICQ is een combinatie van ICC en CQ en het resultaat van een samenwerking tussen Kunst in Zicht in Turnhout en CIST in Tilburg www.icqweb.eu . De cursus is geschreven voor leerkrachten in het basisonderwijs. In een aagepaste vorm is de cursus ook ingericht voor medewerkers van culturele instellingen.

Naast het ontwikkelen van gereedschap om creativiteit in het curriculum op te nemen, wordt gewerkt aan een heel concrete vertaling naar de praktijk en de visie van de school zelf. Andere aangepaste versies, zoals een kort traject met directeuren en toepassingen in culturele instellingen zijn ook beschikbaar om uitgevoerd te worden.

 

Flankerend beleid PostHBO CultuurBegeleider

De opleiding CultuurBegeleider is gecertificeerd en wordt door diverse pabo's in het land aangeboden. Naast dit opleidingsaanbod wordt flankerend beleid uitgevoerd om de pabo's te ondersteunen in het uitzetten, uitvoeren en ontwikkelen van de opleiding op maat van de regio waarin de pabo actief is. De voorscholing bij de opleiding, verdiepings- en netwerkdagen voor docenten en praktische ondersteuning worden uitgevoerd in opdracht van het CEC.

 

Schoolteams en teams culturele instellingen

Ook in het komende schooljaar worden diverse teams van scholen en culturele instellingen begeleid in het formuleren van nieuwe invullingen van cultuureducatie stelt. Vooral in verband met de doorontwikkeling van dit terrein en de kwaliteitsverbetering. ContraPunt gaat daarbij steeds uit van het idee dat cultuureducatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen van nu, die de vorm-gevers van de toekomst zijn. Het ontwikkelen van die visie op cultuureducatie, in het verlengde van wat kinderen nodig hebben, wordt zo dicht mogelijk op de praktijk van alledag, in samenwerking, uitgewerkt. 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit in Tilburg

Als lid van het Cultuur Educatief Collectief (www.cec-nederland.nl ) wordt in het komende jaar in de gemeente Tilburg gewerkt aan het uitvoeren van bijeenkomsten waarin referentiekaders cultuureducatie centraal staan. Hoe kun je onderwijs en culturaanbieders verleiden om een gezamenlijke taal te ontwikkelen. In de vorm van workshops, lezingen en cursussen, zullen we daar aan de slag gaan.

Daarnaast werd een cursus ontwikkeld om educatief medewerkers van instellingen in de stad te scholen om met onderwijs aan de slag te gaan om de Culturele Ladekast op de scholen in te gaan voeren. Om zo doorgaande leerlijnen te ontwikkelen op maat van de school. DE verdere begeleiding van dit educateiteam wordt komend jaar ter hand genomen.

 

Onderdeel van CMKT is de CQ-cursus die op alle scholen wordt gegeven. Voor dit doel wordt een CQ-team opgeleid dat op termijn dit onderdeel in de stad gaat verzorgen.

 

Bovendien wordt er in Tiilburg gewerkt aan een manier om de ontwikkeling en de voortgang van kinderen op het gebied van cultuureducatie te documenteren.

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media