ContraPunt

ContraPunt

ContraPunt is een term uit de muziek. In de Van Dale wordt een 'contrapunt' omschreven als: 'de kunst om op een bepaalde melodie een of meerdere andere melodieën te zetten die harmonisch samenklinken; m.n. het toevoegen van een of meer stemmen bij een gegeven melodie'. De tweede betekenis die het woordenboek geeft, is afkomstig uit de sociologie: 'verzetshaard tegen heersende waardesystemen'. Beide betekenissen zijn van toepassing op de werkzaamheden van ContraPunt, cultureel constrcutiebureau.

Hoe deze metafoor in de praktijk gestalte krijgt wordt onder andere zichtbaar in het onderdeel Archief van deze website. Achtergrondinformatie over Pieter Mols, oprichter en eigenaar treft u onder andere aan onder de knop CV.

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media