BOT

BOT

Met de Benen Op Tafel ontstaan vaak de beste ideeën. ContraPunt/Pieter Mols participeert in een aantal min of meer geregelde overleggroepen die als doel hebben om met enige regelmaat te reflecteren op de wereld waarin we leven. De groepen worden gevormd door mensen vanuit heel verschillende werelden die elkaar vinden in de uitdaging om over het eigen domein heen te denken en zo mogelijk nieuwe perspectieven te ontdekken.

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media