Ontwerp en ontwikkeling

Het ontwerpen van concepten en projectideeën is ook onderdeel van de activiteiten van ContraPunt/Pieter Mols. Een aantal van die concepten wordt verder uitgewerkt:

 

Indentiteitsfabriek Zuidoost,

Het leesbaar maken van de culturele biografie van een regio

 

GPS-pensioenen,

Een instrument om zelf zichtbaar te maken wat je in je derde levensfase wilt realiseren

 

MinT, Meervoudig in Talent,

Een nieuw schoolconcept dat recht doet aan de talenten van kinderen.

 

Interface Care2U,

Een interface waarmee praktijkondersteuners van huisartsen ‘gereedschap’ in handen krijgen om de behandeling van chronische ziekten op maat van de patiënt te organiseren.

 

Bruto Gronings Geluk

Een verkenning waarin een actieplan werd vormgegeven dat er toe moet leiden dat de inwoners van de krimpregio Oost-Groningen weer de regie krijgen over hun eigen gezondheidszorg.

 

LandArt Biënnale Valkenswaard 2010/2012,

Als curator van deze tweejaarlijkse manifestatie werd de selectie en coaching van de deelnemende kunstenaars uitgevoerd. Ook voro de versie van 2012 die later werd uitgesteld naar 2013 werd ik gevraagd als curator. Helaas ging die editie neit door in verband enmt te weinign middelen. www.landartinitiatief.nl

 

Transitietraject CvK Roosendaal.

In de tweede helft van 2012 werd een traject vormgegeven om ondersteuning te bieden aan het CvK Roosendaal. een traject waarin in een aantal bijeenkomsten met een groep betrokken docenten werd gewerkt aan het leveren van input in de nieuwe koers van het CvK Roosendaal.

 

Visietekst Toon je Talent.

In samenwerking met Kaleidoscoop in Maastricht werd in april - juni 2012 gewerkt aan het formuleren van een visie op talentontwikkeling voor de basisscholen in Maastricht. De tekst werd gepresenteerd op de Kunstcarrousel in het Bonnefantenmuseum.

 

Buitenplaatsen in Limburg.

2012 was het Jaar van de Buitenplaatsen. Voor de provincie LImburg werd in samenwerking met De Vormgeverij een poster en flyer ontwikkeld die het Limburgse publiek breed kennis laat maken met het fenomeen buitenplaatsen. In navolging van dat product wordt nagedacht over het ontwikkelen van een educatief model dat een breed publiek met het Limburgse onroerende erfgoed in contact kan brengen.

 

Samenwerking archief en museum Roosendaal

Museum Tongerlohuis en Archief Bergen op Zoom zijn gefuseerd tot een nieuwe organsaitie die zich bezighoudt met cultureel erfgoed van Bergen op Zoom. In een vierdaags traject werd met de medewerkers van de nieuwe instelling gewerkt aan het formuleren van een gezamenlijke nieuwe visie op cultureel erfgoed en de rol van de beide voormalige instellingen..

 

Kunstbedrijf Arnhem

Het onderwijsteam van KunstBedrijf Arnhem was op zoek naar een visie op haar rol in het cultuureducatieve veld van Arnhem. In een intensieve serie sessies werd samen met de docenten gezocht naar een actuele visie op cultuuredcuatie en de rol die het onderwijsteam daar in zou moeten spelen.

 

VAK-DOK

De VAK (Onderwijsteam Centrum voor de Kunsten) en DOK (bibliotheek) in Delft voeren een onderzoek uit naar de mogelijkheden om beide organisaties samen te voegen. In de overleggen voor dit onderzoek werd een aantal malen advies gegeven aan de VAK.

 

Aan Tafel, onderwijs aan de keukentafel

Samen met Kaliber www.kaliber.nl  werd gewerkt we aan een onderwijsconcpet waarin kinderen onder andere op school leren, maar vooral aan de diverse keukentafels in de wijk waar ze wonen, leven en opgroeien. Ook hier speelt het idee dat kinderen van nu de vorm-gevers van de toekomst zijn een hoofdrol.

 

Wie ben ik?

De gemeente Eindhoven heeft een uitgebreid programma dat er op is gericht om de boventallige medewerkers van de organsiatie te ondersteunen om nieuw werk te vinden. Onderdeel van dat traject zijn Inspiratiesessies. Doel is om vanuti niet alledaagse perspectieven naar de eigen situatie te kijken. Er worden sessies georgansieerd vanuit een diversiteit aan disciplines.

ContraPunt/Pieter Mols ontwikkelde en verzorgde inspiratiesessies rondom kunst. Ambtenaren werden in de Studio van het Van Abbemuseum uitgedaagd om in de vorm van een potje speeddichten een toekomstbeeld van zichzelf te beschrijven. Die gedichten werden vervolgens gebruikt voor het schilderen van een zelfportret waarin zowel de eigen buitenkant als de binnenkant zichtbaar werd. Een geschilderd antwoord op de vraag: Wie ben ik?

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media