Artikelen

   

 

Voor 2000

- ‘Een kunstwerk leek zelfs op de toren van Pisa’. Kunstbeschouwing in een museum voor hedendaagse kunst, In: JSW nummer 9, mei 1994

- Kunst werkt. Voorpublicatie JSW-boek nummer 9. In: JSW, nummer 1, september 1995.

- Drie wachters in een beeldentuin. Kinderen aan het werk in een galerie. In: JSW, nummer 1, september 1995.

- Kunst als gebruiksvoorwerp, een pedagogisch perspectief, in: MOER, nummer 3, maart 1999

- Over-Leven, mensen in de Kempen. Van cultuurhistorisch museum naar identiteitsfabriek. In: Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 1999, nummer 5, isbn. 90.6168.6725

- ‘De kunst afkijken. JSW-boek over activiteiten met jonge kinderen en kunst. In: JSW, nummer 5, januari 1999.

  

2001

- Het museum als gereedschap. In: Bibliotheken 2040, de toekomst in uitvoering, verslag van het project Bibliotheken 2040, Den Haag, isbn. 90-5483-297-5

- Cultuureducatie en beleid. In: De wereld van het jonge kind. Themanummer cultuureducatie juni 2001

- Reggio Emilia als inspiratie. In: De wereld van het jonge kind. Themanummer cultuureducatie juni 2001

- Oefenen voor later. Erfgoed in een pedagogisch perspectief. In: De wereld van het jonge kind. Themanummer cultuureducatie juni 2001

- Spoorzoeken, de Winnetou in ieder kind. In: De wereld van het jonge kind, nummer 3, november 2001

 

2002

- Spoorzoeken, eigen verhalen bij sporen van anderen. In: De wereld van het jonge kind, nummer 6, februari 2002

- De betekenis van een wit schilderij. In: De wereld van het jonge kind, nummer 2, oktober 2002

- In-Lijsten. In: De wereld van het jonge kind. Nummer 3, november 2002

- BeeldBank, een bijzonder jongerenproject van Rabobank Veldhoven. In: KidsLive!, nummer 4, jaargang 02

- Ademruimte, een paradigmawisseling op de grens van cultuur. Nominatie essaywedstrijd Phenix Foundation

 

2003

- Wat te doen met de spullen? Over het belang en de mogelijkheden van erfgoededucatie, het postmodernisme voorbij. In: MORES, nummer 4, oktober-november-december 2003

- Das Museum als Werkzeug. In: Bibliotheken 2040, Die Zukunft neu entwerfen, Bad Honnef, 3-88347-227-1

- Bouw je eigen wereld. In: De wereld van het jonge kind, nummer 3, november 2003

- Op zoek naar de tomaat in het MuHKA. In: De wereld van het jonge kind, nummer 4, december 2003.

- De speurtocht als metafoor. In: De wereld van het jonge kind, nummer 1, september 2003.

- De speurtocht in de klas. In: De wereld van het jonge kind, nummer 2, oktober 2003

- JSW-boek Speurtochten naar vroeger. In: JSW, nummer 2, oktober 2003

 

2004

- Onder dak. Jonge kinderen tekenen, bouwen en metselen. In: De wereld van het jonge kind, nummer 2, oktober 2004

 

2005

- De kunst van de geschiedenis 1. In: Praxisbulletin 8, april 2005.

- De kunst van de geschiedenis 2. In: Praxisbulletin 9, mei 2005

- De kunst van de geschiedenis 3, In: Praxisbulletin 10, juni 2005

- Erfgoed, geschiedenis van dicht bij huis. In: De wereld van het jonge kind, nummer 6, februari 2005

- Wie heeft er van mijn bordje gegeten? In: De wereld van het jonge kind, nummer 7, maart 2005

- Erfgoed tussen de soep en de aardappelen. In: JSW, nummer 2, oktober 2005

 

2006

- Cultuur als motor voor het nieuwe leren, in: Praxis januari 2006, themanummer cultuur: Cultuur met beleid. Kansen voor kunst en erfgoed.

- Misschien nog een zonnetje maken?. In: Praxis januari 2006, themanummer cultuur: Cultuur met beleid. Kansen voor kunst en erfgoed.

- Een culturele kaart van de schoolomgeving. In: Praxis januari 2006, themanummer cultuur: Cultuur met beleid. Kansen voor kunst en erfgoed.

- Poëzie in beeld. In: De wereld van het jonge kind, nummer 7, maart 2006

- Tot je knieën in de rivier staan en barsten van de dorst. Publicatie naar aanleiding van vijf jaar Kunstenfabriek Genk

 

2007

- Fluid European Identity. An archeology of the European DNA, in: Interpreting the past. Changing visions, attitudes and contexts in the 21e century, Ename expertisecentrum voor erfgoedontsluiting, Brussel, isbn. 9789075230260

- Het derde gebruik van erfgoed. In: Erfgoed in je zak. Verslag van het Gelders netwerk sporen, een project voor het vmbo. EduArt Arnhem,

- Monumenten ‘tot spreken brengen’. In: JSW, nummer 6, februari 2007

 

2008

 

2009

- The future is watching you. Tekst van een lezing met dezelfde titel voor Stichting de Meeuw Rotterdam, ter gelegenheid van de Dag van de wijk- en dagarrangementen, 7 april 2009. http://www.stichtingdemeeuw.nl/documents/projecten/7-april/the-future-is-watching-you-pietermols-2.htm

 

2010

Bekijk ’t maar. Het beeld als venster op de werkelijkheid

In het septembernummer van Volkskunde wordt een artikel opgenomen onder de titel ‘Bekijk ’t maar’. In dat artikel worden beelden in onze cultuur gepresenteerd als vensters op de werkelijkheid. Als een mogelijke oplossingsruimte, of een uitnodiging, om naar analogie van de maker van het beeld te oefenen in betekenisgevingstechnieken, -strategiën en –vaardigheden om de werkelijkheid waarin we leven betekenis te geven. Het beeld als middel om de werkelijkheid ‘tot spreken te brengen’ in plaats van die ‘ter sprake te brengen’.Een variant op dit artikel is ook te lezen op deze website onder de knop ContraPuntPress > De scherven lijmen.

 

2012

ICC en CQ is ICQ

Een artikel in het Vlaamse online didactische tijdschrift Leerrijk waarin verslag wordt gedaan van de resultaten van de samenvoeging van de cusussen ICC en CQ. En vooral hoe leerkrachten in het basisonderwijs daar hun voordeel mee kunnen doen. http://www.leerrijk.be/Artikels/index.aspx?id=817605b5-ec09-453b-a1d2-c3354bf70a12

 

Kleuters en musea

In het themanummer van de Wereld van het Jonge Kind van juni 2012 werd in een artikel verslag gedaan van het traject waarin musea in Antwerpen werden geschoold en gecoacht om op een andere manier naar kleuters te kijken. En om op grond van die observaties hun aanpak bij te stellen.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media