'Op weg naar ...'/Pakketten

Ieder pakket, dat in het concept ‘Op weg naar …’ wordt ontwikkeld, is een geïntegreerd geheel waarin animatie, kunst, erfgoed. poëzie en filosofie als middel worden ingezet om een oplossingsruimte te creëren. De pakketten kunnen voor verschillende doelen worden ingezet omdat ieder pakket het karakter heeft van een open-ruimte. Dat wil zeggen dat de context gegeven is, maar de invulling wordt bepaald door de gebruiker. In ieder pakket staat een andere vraag centraal. Vragen die een filosofisch karakter hebben die met de materialen uit het pakket kunnen worden onderzocht. Waarbij het onderzoek het karakter heeft van een nomadisch expeditie. De route of de tocht is belangrijker dan de aankomst.

De materialen in de pakketten zijn allemaal opgebouwd rondom een centraal verhaal. Dat verhaal is opgenomen in het pakket in de vorm van een animatiefilm. De verhaallijn is daarin steeds een variatie op een ‘verhaal’ uit een 19e eeuwse volksprent. De film kan op verschillende momenten worden stopgezet om verder onderzoek te plegen aan de hand van een Receptenboek waarin wordt gewerkt naar analogie van kunstwerken. Of aan de hand van een Reisgids waarin voorstellen worden gedaan voor filosofische gesprekken. In een Dichtbundel worden aanzetten gegeven voor poëtisch onderzoek. En in het Routeboek worden tenslotte voorstellen gedaan om verschillende onderdelen van het pakket op een andere manier met elkaar te verbinden.

In ieder pakket treft de gebruiker dezelfde materialen aan, die echter in ieder pakket een andere inhoud kennen. Afhankelijk van het centrale verhaal.

Vanaf mei 2010 zal het eerste pakket: ‘Op weg naar … De bakker van Eeklo’ beschikbaar zijn. Op termijn zullen er meerdere pakketten ontwikkeld worden, waardoor dwarsverbanden tussen de verschillende pakketten ook tot de mogelijkheden gaat behoren. Door bijvoorbeeld de poëziemodules van verschillende pakketten te koppelen zal dan een poëziepakket kunnen worden samengesteld. Met het toenemen van het aantal pakketten worden de combinatiemogelijkheden uitgebreider

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media