'Op weg naar ... nomadisch ondernemerschap'

‘Op weg naar...’ is een concept dat wordt vormgegeven en uitgevoerd door ContraPunt, cultureel constructiebureau. Het concept wordt uitgewerkt in een divers pakket producten en activiteiten dat inspeelt op veranderingen in de samenleving. Betekenis geven aan een complexe, vloeibare wereld vraagt om een andere houding dan we tot nu toe gewend zijn. Leven in de 21e eeuw kan het best worden gekarakteriseerd met de metafoor: ‘nomadisch ondernemerschap’.  In ‘Op weg naar...’ worden handreikingen geboden om de weg weer te vinden in de wereld. Niet door een voorgeprogrammeerde vaste route te volgen met een bekende uitkomst. Maar door een expeditie aan te gaan, een zoektocht, waarbij de tocht zelf belangrijker is dan de eindbestemming. De producten en activiteiten die in dit concept worden ontwikkeld, maken gebruik van bekende ingrediënten: kunst, erfgoed, filosofie, identiteit en educatie. Maar worden op een verrassende manier samengevoegd in de vorm van ‘oplossingsruimten’: repetitieruimten voor betekenisgeving. Waar je kunt oefenen voor het echte werk.

De activiteiten en producten van ‘Op weg naar ...’ kunnen worden verdeeld in drie categorieën:

- Pakketten

- Cursussen en scholing

- Expedities

 

In het mediavak wordt ‘Op weg naar …’ geïllustreerd door de leader van de animatiefilmpjes uit de pakketten.

 

S2 - Ontwerp en techniek © 2009-2022 Montay Media